Jak Se Posouva Cas

Čas se pohybuje rychleji nebo pomaleji v závislosti na prostředí. Například se pohybuje rychleji v horách než na úrovni moře. Různé oblasti zažívají různá časová pásma na základě jejich polohy na zemské ose.

Jak Se Posouva Cas
Jak Se Posouva Cas

Rozptyl v časových pásmech je také způsoben pohybem Země během její 24hodinové rotace.

Jak Se Posouva Cas
Jak Se Posouva Cas

Časová pásma jsou pojmenována podle oblasti, ve které se vyskytují. Mezi jinými je greenwichský poledník, světový koordinovaný čas, evropský střední čas, středovýchodní čas a východoafrický čas.

Jak Se Posouva Cas
Jak Se Posouva Cas

Čím rychleji se pohybuje, tím pomaleji je čas kvůli ohýbání časoprostoru hybností, což způsobuje zpomalení času.

Jak Se Posouva Cas
Jak Se Posouva Cas

Vědci tvrdí, že je možné zastavit čas, pokud se člověk pohybuje rychlostí světla.