Jak Zasadit Travu

Kromě toho, že prostředí vypadá krásně, nám tráva umožňuje sedět na zemi bez znečištění oblečení. Existují dva hlavní způsoby výsadby trávy, které zahrnují umístění travních semen do již připravené půdy nebo položení pečlivě vytrženého trávníku.

Jak Zasadit Travu

Výsadba semen je levnější ve srovnání s pokládáním trávníku, což vyžaduje více zdrojů.

Jak Zasadit Travu

Před položením semen nebo trávníku je třeba nejprve připravit půdu.

Jak Zasadit Travu

Je důležité určit druh trávy a složení půdy, kde bude výsadba probíhat.

Jak Zasadit Travu

Lze přidat půdní hnojivo, aby tráva rostla rychleji a pro zlepšení kvality a textury trávy je důležité důsledné zavlažování po dobu až tří týdnů.